NOTEIKUMI

Laipni lūdzam MeineWerbe.de
Lūdzu, izlasiet šos noteikumus un nosacījumus ( “Noteikumi un nosacījumi”, “Noteikumi”), pirms lietojat http://www.meinewerbe.de tīmekļa vietni un mobilo pielikumu (“Pakalpojums”) ar SIA ”Gidra” sniegto jūsu pieejamību un servisa izmantošanu  paredz pieņemšanu un atbilstību šiem noteikumiem.
Šie noteikumi attiecas uz visiem apmeklētājiem, klientiem un citiem, kas apmeklē vai izmanto pakalpojumus.
Piekļūstot vai izmantojot Pakalpojumu, jūs piekrītat ievērot šos tīmekļa vietnes noteikumiem un izmantošanas nosacījumiem, visiem piemērojamajiem likumiem un noteikumiem, un piekrītat, ka esat atbildīgi par atbilstību visiem spēkā esošajiem vietējiem likumiem. Ja jūs nepiekrītat ar kādu daļu no nosacījumiem, jūs nevarat piekļūt Pakalpojumam. Materiāli, kas ietverti šajā tīmekļa vietnē ir aizsargāti ar piemērojamiem autortiesību un preču zīmju tiesībām.


JŪSU KONTS

Ja jūs izmantojat jebkuru MeineWerbe pakalpojumu (ieskaitot MeineWerbe.de un tās saistītām tīmekļa vietnēm, pakalpojumiem, lietojumprogrammas un rīkus), jūs esat atbildīgs par visām darbībām ar jūsu kontu, un jūs piekrītat uzņemties atbildību par visu, kas notiek ar jūsu kontu vai paroli.
Ja esat jaunāks par 18 gadiem, jūs varat izmantot MeineWerbe.de pakalpojumus tikai iesaistot vecākus vai aizbildni.
MeineWerbe.de patur tiesības atteikt pakalpojumus, mainīt saturu, bloķēt kontus pēc saviem ieskatiem.


IZMANTOJOT VIETNI

Jums tiek piešķirta Atļauja (tā ir licences piešķiršana, nevis īpašumtiesību nodošana) uz lietošanas laiku izmantot informāciju, un programmatūru SIA “MeineWerbe” tīmekļa vietnē, un saskaņā ar šo licenci jūs nedrīkstat:

 • Neievērot Lietošanas Noteikumus, kas ietver, cita starpā, Izvietošanas Noteikumus;
 • Ievietot jebkuru draudošu, aizskarošu, apmelojošu, un neķītru materiālu;
 • Izplatīt surogātpasta vēstules ar paplašinājumiem un bez tiem;
 • Izplatīt vīrusus vai citas tehnoloģijas, kas var kaitēt MeineWerbe interesem vai vietnes lietotāju īpašumam;
 • Izmantot jebkuru robotu, skrēperi vai citus automatizētus līdzekļus, lai piekļūtu MeineWerbe saturu vākšanai, jebkādiem mērķiem bez mūsu tiešas rakstiskas atļaujas;
 • Izmantot apiešanas pasākumus, ko izmanto, lai novērstu vai ierobežotu piekļuvi MeineWerbe;
 • Kopēt, modificēt vai izplatīt saturu no MeineWerbe vietnēm, pielikumiem, rīkiem vai autortiesībām un MeineWerbe preču zīmēm;
 • Kopēt, modificēt vai izplatīt saturu jebkuras trešās personas bez viņu piekrišanas;
 • Pārkāpt jebkādus likumus;
 • Pārkāpt jebkuras trešās personas tiesības;
 • Pārdot jebkurus viltojumus vai kā citādi pārkāpt autortiesības, preču zīmes un citas trešo personu tiesības;
 • Publicēt vai citādi izpaust jebkādus nepatiesus vai maldinošus paziņojumus vai materiālus, jebkāda veida;
 • Mēģinājums dekompilēt vai dekonstruēt jebkādu programmatūru ietverto SIA ”Gidra” tīmekļa vietnē;
 • Noņemt autortiesības vai citas īpašumtiesības atzīmes no materiāliem;
 • Nodot materiālus, citai personai vai “atspoguļot” materiālus jebkurā citā serverī.
 • Vākt dažādā veidā informāciju par lietotājiem, tostarp e-pasta adreses, bez viņu piekrišanas;
 • Veicināt nepamatotu slodzi uz mūsu infrastruktūru vai traucēt normālu darbību MeineWerbe;
 •  
 • Šī licence tiek automātiski pārtraukta, ja jūs pārkāpjat kādu no šiem ierobežojumiem. Šī gadījumā, jums ir pienākums iznīcināt jebkādus lejupielādētos SIA ”Gidra” piederošos materiālus esošos jūsu rīcībā, elektroniskā vai drukātā formātā.


ATRUNA

SIA ”MeineWerbe” materiāli mājas lapā tiek sniegti “kā ir”. SIA ”MeineWerbe” nesniedz garantijas, tiešas vai netiešas, un ar šo noliedz visas citas garantijas, ieskaitot, bez ierobežojuma, netiešas garantijas vai nosacījumus par piemērotību pārdošanai, piemērotību konkrētam mērķim vai intelektuālā īpašuma tiesībām vai citiem pārkāpumiem nepārkāpšanu. Turklāt, SIA ”MeineWerbe” negarantē un nepieņem jebkādus iebildumus attiecībā uz precizitāti, iespējamiem rezultātiem, vai uzticamību materiāla izmantošanai savā interneta mājas lapā, vai kā citādi, saistībā ar šādiem materiāliem vai par jebkuram vietām, kas saistītas ar šo vietni.


IEROBEŽOJUMI

Nekādos apstākļos SIA ”MeineWerbe” vai tā piegādātāji nav atbildīgi par jebkādiem zaudējumiem (ieskaitot, bez ierobežojuma, atlīdzību par datu vai peļņas zudumu, vai sakarā ar uzņēmējdarbības pārtraukumu), kas rodas, lietojot vai nespējot izmantot materiālus SIA ”MeineWerbe” mājas lapā, pat ja SIA ”MeineWerbe” vai SIA ”MeineWerbe” pilnvarotais pārstāvis ir saņēmis paziņojumu mutiski vai rakstiski par šādu zaudējumu iespējamību. Tā kā dažās jurisdikcijās neļauj ierobežojumus netiešas garantijas vai atbildības ierobežojumus par izrietošiem vai nejaušiem zaudējumiem, šie ierobežojumi var uz jums neattiekties.


IZMAIŅAS un KOREKCIJAS

Prezentētie SIA ”MeineWerbe” mājas lapā materiāli var ietvert tehniskas, tipogrāfijas, vai fotografēšanas kļūdas. SIA ”MeineWerbe” negarantē, ka kāds no materiāliem, savā mājas lapā ir precīzs, pilnīgs vai aktuāls. SIA ”MeineWerbe” var veikt izmaiņas esošo materiālu savā tīmekļa vietnē jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma. Tomēr SIA ”MeineWerbe” neuzņemas nekādu pienākumu atjaunināt materiālus.


SAITES

SIA ”MeineWerbe” nav jāpārskata visas vietnes, kas saistītas ar tās internetā mājas lapu un nav atbildīgs par saturu šādas saistītās vietnes. Jebkuras saites iekļaušana nenozīmē apstiprinājumu ar SIA ”MeineWerbe” vietni. Izmantojot jebkuru šādu saistīto tīmekļa vietnei ir jūsu pašu risks.


IZMAIŅAS LIETOŠANAS NOTEIKUMOS

SIA ”MeineWerbe” jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma var pārskatīt šos lietošanas noteikumus savā tīmekļa vietnē. Izmantojot šo vietni, jūs piekrītat ievērot šo pašreizējo versiju šiem Lietošanas Noteikumiem.


PIEMĒROJAMAIS LIKUMS

Jebkura prasība saistībā ar SIA ”MeineWerbe” tīmekļa vietni, regulē Latvijas valsts likumi neatkarīgi no likuma normām.


PASAULES TIRGUS

Kad jūs izvēlaties ievietot savu reklāmu mūsu mājas lapā, citās valstīs, jūs varat būt pakļauti papildus likumiem normām vai citiem ierobežojumiem tajās valstīs, kur jūsu reklāma tiek publicēta.

Jūs esat atbildīgs par to, lai nepārkāptu šajās valstīs likumus, normas un politiku.
Mēs varam noņemt reklāmas, ja tajā tiek ziņots par pārkāpumiem vai arī, ja mēs uzskatām, ka tas rada problēmas vai pārkāpj likumus, normas vai politiku.